Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt.

 

ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 200 medlems-föreningar där fler än hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år. ATR utvecklar amatörteatern i Sverige och erbjuder ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen.

 

ATR Västernorrland representerar Amatörteaterns Riksförbund i länet.

Vårt mål är att främja kontakter mellan scenkonstintresserade i länet. Vi vill erbjuda mötesplatser, kurser och andra kontaktytor mellan utövare, publik och beslutsfattare.

 

Vi jobbar mot ALLA föreningar i länet som utövar amatörteater och annan scenkonst. Vill du vara med i vårt nätverk? Hör av dig till oss!

 

Välkommen till ATR Västernorrland!

Vår styrelse 2018

 

Kerstin Wörler, ordförande

Kerstin är medlem i Höga Kustens Teaterförening och har varit aktiv i deras styrelse i många år.

 

Mia Tejle, vice ordförande

Mia är en föreningsaktiv ATR-medlem med lång erfarenhet från riks/distrikt och lokal nivå. Mia är vår verksamhetsledare och tar hand om ATR-Vs kontor i Sollefteå.

 

Christer Wistén, kassör

Engagerad i Teaterspegeln, Örnsköldsvik, sedan många år. Aktiv skådespelare med stort humorutspel.

 

Sarita Sandström, sekreterare

Aktiv i Höga Kustens teaterförening.

 

Mahlin Hörnlund, ledamot

Mahlin är aktiv i Fria Thule, Örnsköldsvik, sitter i styrelsen och leder teatergrupper.

 

Elisabeth Jäntti, ledamot

Elisabeth är sedan många år aktiv i O-revyn i Västansjö.

 

Mimmi Johnsson, ledamot

Mimmi är medlem i Sollefteå amatörteater.

 

Tord Lundgren, suppleant

Har spelat amatörteater sedan 70-talet och är engagerad bl.a. i Föreningen Svartviksspelet, Njurunda.

 

Kärstin Leander, suppleant

Kärstin har startat upp och är en av de drivande krafterna i Ånge Kabaré. Har regisserat flera stora produktioner i länet.

 

Birgit Othzen, suppleant

Medlem i Matfors kvartersteater.

 

 

 

Kontakta oss: info@atrvasternorrland.se

Teaternätet i Västernorrland

 

Vi är länets representanter för Amatörteaterns Riksförbund.

Vårt mål är att främja kontakter mellan scenkonstintresserade, erbjuda mötesplatser, kurser samt skapa kontaktytor mellan utövare, publik och beslutsfattare.

Vi respresenterar och jobbar för alla föreningar i länet som utövar amatörteater och annan scenkonst.

 

Vi är nätverksbyggare!

Vill du vara med?

 

Kontakt: info@atrvasternorrland.se

 

 

Amatörteaterns riksförbund Västernorrland

- för amatörteatern i länet!